Właściwa tytulatura na terenie Królestwa Baridasu

Spisane przez Jego Królewską Wysokość Helwetyka Romańskiego (Piotra Mikołaja)


Zdecydowaną większość osób aktywnych w miejscach publicznych Królestwa Baridasu stanowią członkowie stanów wyższych. Należy zatem bezwzględnie pamiętać o tym, aby pisząc do nich — lub o nich — stosować należytą tytulaturę. I tak:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do JKM Tomasza Ivo Hugona, Króla Baridasu. Do Jego Królewskiej Mości należy zwracać się „Wasza Królewska Mość" lub w skrócie „WKM", pisząc o nim — „ Jego Królewska Mość" lub „JKM". Dopuszczalna jest również skrócona forma „Król". Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan".


JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ

Tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do JKW Mikołaja, JKW Daniela Łukasza, JKW Mikołaja II Jana, JKW Piotra II Grzegorza, JKW Michała Feliksa bądź JKW Helwetyka Romańskiego (Piotra Mikołaja), Królów—Seniorów Baridasu, oraz niekoronowanych członków Rodu Królewskiego, którym Jego Królewska Mość nie nadał w tytularne władanie ich własnego księstwa. Do Ich Królewskich Wysokości należy zwracać się „Wasza Królewska Wysokość” lub w skrócie „WKW”, pisząc o nim — „Jego Królewska Wysokość” lub „JKW”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Król—Senior”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”.


JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ

Na terenie Regnum tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do członków Rodu Książęcego lub arystokratów, którym Król nadał we władanie Księstwo — dożywotnio lub na określony czas. Tytuł ten przysługuje na czas władania księstwem, nie powoduje jednak utraty posiadanego tytułu arystokratycznego. Do książąt baridajskich należy zwracać się „Wasza Książęca Mość”, mówiąc o księciu — „Jego Książęca Mość”.


JEGO BARIDAJSKA EMINENCJA

Tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do JBE Christoffo, założyciela i pierwszego Prezydenta Republiki Baridasu. Do Jego Baridajskiej Eminencji należy zwracać się „Wasza Baridajska Eminencjo, Panie Prezydencie” lub w skrócie „WE”, pisząc o nim — „Jego Baridajska Eminencja, Pan Prezydent” lub „JBE”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Prezydent”.


JAŚNIE OŚWIECONY

Tę tytulaturę stosuje się do augustów Królestwa Baridasu i diuków Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Jaśnie Oświecony Panie”, pisząc o nich — „Jaśnie Oświecony Pan”. Dopuszczalny jest skrót „JOP”.


JAŚNIE WIELMOŻNY

Tę tytulaturę stosuje się do komesów Królestwa Baridasu i markizów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Jaśnie Wielmożny Panie”, pisząc o nich — „Jaśnie Wielmożny Pan”. Dopuszczalny jest skrót „JWP”.


PRZEŚWIETNY

Tę tytulaturę stosuje się do walwasorów Królestwa Baridasu i hrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Prześwietny Panie”, pisząc o nich — „Prześwietny Pan”. Dopuszczalny jest skrót „PP”.


WIELMOŻNY

Tę tytulaturę stosuje się do magnusów Królestwa Baridasu i wicehrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Wielmożny Panie”, pisząc o nich — „Wielmożny Pan”. Dopuszczalny jest skrót „WP”.


CZCIGODNY

Tę tytulaturę stosuje się do banneretów Królestwa Baridasu i baronów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Czcigodny Panie”, pisząc o nich — „Czcigodny Pan”. Dopuszczalny jest skrót „Czc. Pan”.


SŁAWETNY

Tę tytulaturę stosuje się do grifftonów Królestwa Baridasu i baronetów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Sławetny Panie”, pisząc o nich — „Sławetny Pan”. Dopuszczalny jest skrót „Sł. Pan”.


POWAŻANY

Tę tytulaturę stosuje się do kawalerów Królestwa Baridasu i Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się do nich „Poważany Panie”, pisząc o nich — „Poważany Pan”. Dopuszczalny jest skrót „Pow. Pan”.


SZLACHETNY

Tę tytulaturę stosuje się do pozostałej szlachty Królestwa Baridasu. Należy zwracać się do nich „Szlachetny Panie”, pisząc o nich — „Szlachetny Pan”. Dopuszczalny jest skrót „Szl. Pan”.