Rada Królestwa

Spisane przez PP Markusa kaw. Arped-Iwanowicza

Rada Królestwa Baridasu jest ciałem doradczo-prawodawczym, które wspiera Monarchę w wykonywaniu władzy ustawodawczej. Składa się ona z mieszkańców i obywateli Księstwa Sarmacji, których uprawnienie do zasiadania w Radzie stwierdzi Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Władcę. Kieruje on również wszelkimi pracami Rady, a jego obowiązki może sprawować także Regent, Wicekról bądź Król. Aktualnie Przewodniczącym jest Sławetny Baronet Adrien Emil Esjar Józef da Firenza-Arped .

Ciało to rozpatruje projekty w dwóch czytaniach — pierwsze obejmuje przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, debatę oraz poprawki do projektu, drugie zaś głosowanie nad poprawkami i całością projektu. Rada może to czynić zarówno na swoim forum, jak i na oficjalnym kanale IRC, na którym spotkania nazywają się sesjami. Przed każdą kolejną taką sesją Przewodniczący otwiera temat na forum (zarządza debatę), gdzie każdy może podpowiedzieć, kiedy miałby czas się spotkać. Po zapoznaniu się ze wszystkimi wypowiedziami, Przewodniczący w porozumieniu z Królem ustala termin.