Książę Baridasu

Książę Baridasu to tytuł przysługujący Następcy Tronów Sarmacji i Baridasu. Przebywając w naszym Królestwie, należy zwracać się do księcia tytułem ceremonialnym „Wasza Królewska Wysokość”, a pisząc o nim — „Jego Królewska Wysokość”. Dopuszczalne są również inne zwroty, będące właściwymi w przypadku godności książęcej oraz, ewentualnie, skróty (WKWysokość, WKW, JKWysokość, JKW etc.).