Król Baridasu

Król, będący również Księciem Sarmacji — suwerenem Regnum — stoi na czele Królestwa Baridasu. Wszelka władza w Baridasie pochodzi od Króla: wydaje on ordonanse i postanowienia wykonawcze, które są głównym źródłem baridajskiego prawa. Udziela również sankcji uchwałom Rady Królestwa stanowiącej jego organ doradczy. Nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne zasłużonym mieszkańcom Baridasu, jak również za pozytywną opinią Rady Królestwa wyrażoną dwukrotnym głosowaniem przyznaje najwyższe odznaczenie baridajskie: Order Anioła z Almery ustanowiony 29 X 2008 r. za zgodą Jego Królewskiej Mości przez Regenta, Bartosza v-hr. von Thorn-Mackiewicza.

Pełny tytuł Króla Baridasu, w myśl Praw Kardynalnych brzmi: „król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli”. Zwracając się do króla należy używać zwrotu „Wasza Królewska Mość”, zaś pisząc o nim „Jego Królewska Mość”. Dopusczalne są również inne zwroty, będące właściwymi w przypadku godności królewskiej oraz, ewentualnie, skróty (WKMość, WKM, JKMość, JKM etc.).

Biogram Jego Królewskiej Mości

Poczet królów Baridasu

  • Jego Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo — od 17 XI 2013 r. do
  • Jego Królewska Mość Mikołaj II Jan — od 12 IV 2013 r. do 29 VII 2013 r.
  • Jego Królewska Wysokość Piotr II Grzegorz — od 23 X 2010 r. do 10 IV 2013 r.
  • Jego Królewska Wysokość Michał Feliks — od 20 I 2010 r. do 25 IX 2010 r.
  • Jego Królewska Wysokość Daniel Łukasz — od 6 X 2008 r. do 20 I 2010 r.

Trzeci król Baridasu. Z inicjatywy JKW Mikołaja Aleksandra Piotra ustanowił Prawa Kardynalne, będące fundamentem obecnego ustroju Królestwa. 13 października 2008 r. utworzył urząd Regenta Królestwa Baridasu, na który powołał Wielmożnego Bartosza v-hr. von Thorn-Mackiewicza. Koronę Królestwa po Jego Królewskiej Wysokości Piotra Mikołaja objął w dniu objęcia panowania w Księstwie Sarmacji, 6 października 2008 r.

  • Jego Królewska Wysokość Piotr Mikołaj — 9 XI 2006 r. do 6 X 2008 r.,

Drugi król Baridasu i książę-senior Sarmacji. Objął koronę z rąk JKW Mikołaja Aleksandra Piotra, łącząc Księstwo Sarmacji i Baridas unią personalną, która trwa aż do dziś. Twórca nowych stron Baridasu, większej części materiałów na nich się znajdujących, założyciel królewskiej agencji prasowej „Herold”, twórca i pomysłodawca wielu inicjatyw baridajskich. Panowanie w Księstwie Sarmacji objął 25 V 2002 r., w Baridasie zaś — 9 XI 2006 r. Abdykował 6 października 2008 r.

  • Jego Królewska Wysokość Mikołaj Aleksander Piotr — VI 2006 r. do 9 XI 2006 r.