Witaj w Banku Baridasu!

Bank Baridasu (bar. Bánco Baridasa) z siedzibą w Królewskim Mieście Almerze tworzy i realizuje politykę pieniężną i kredytową kraju Korony; udziela kredytów nieoprocentowanych krótkoterminowych obywatelom baridajskim w kwocie do 500 tys. lt. Celami nadrzędnymi Banku Baridajskiego są: optymalizacja kosztów (maksymalizacja zysku), rozwój przedsiębiorczości obywateli baridajskich oraz doraźna pomoc gospodarcza.

Aby korzystać z serwisu, należy dokonać autoryzacji.
BÁNCO BARIDASA · KRISTIAN ARPED · 2016