Poddani Króla Baridasu

Poddanymi Króla Baridasu są zaprzysiężeni na wierność Koronie mieszkańcy Królestwa, którym Król przyznał ten status w drodze patentu potwierdzającego ich wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania Królestwa oraz zadeklarowaną wolę działania na rzecz Królestwa i Korony zgodnie z prawami Królestwa i swojego stanu. Obywatele sarmaccy zamieszkali w Królestwie Baridasu mają te same prawa i obowiązki, co poddani Króla, z zastrzeżeniem, iż niektóre prawa przynależne są wyłącznie arystokracji i szlachcie, bez różnicy jej pochodzenia, lub osobom, które ukończyły przepisany prawem wiek piętnastu lat (albo młodszym, które uzyskały zezwolenie od Króla).


Mikołaj Arped-Muzyk,
Markus Arped,
Adrien Emil Esjar Józef da Firenza-Arped,
Aleksander Damian Arped da Firenza,
Paulus Buddus,
Janek Janiak,
Li Xianfeng,
Ignacy Chojnacki-Ferski,
Gauleiter Kakulski,
Władysław von Vincis,
Fryderyk von Hohenzollern,
Jakubbu Ashikaga,
Tomasz Jener Barbescu-Liberi,
Eutanazy Karakachanow Średni,
Kim Ciąg Sut.