Komnata Zasłużonych

Dane podstawowe

 • Identyfikator: A3163
 • Personalia: JKW Micha
  (Micha O'Rhada)
 • Pseudonim: Nyetopyr

Dane realne

 • Data urodzenia: 16 sierpnia 1988 r.
 • Miejsce zamieszkania: Warszawa

Dane kontaktowe

 • E-mail: ks.radetzky@gmail.com
 • Gadu-Gadu: 6876274
 • Jabber: ks.radetzky@gmail.com
 • Telefon: 507320382

Wiedza i umiejtnoci

 • Tworzenie stron WWW:
 • Grafika komputerowa:
 • Prawo sarmackie:
 • Historia Sarmacji:
 • Kartografia:
 • Heraldyka:
 • Jzyki obce:

Przebieg kariery

 • Biogram: Jego Ekscelencja ksi Micha O'Rhada, Lord Protektor Wolnej Republiki Morvan.Urodzony 1 stycznia 2005, w Grodzisku w Sarmacji. Trzykrotny Pose, kilkukrotny minister i wiceminister Dziedzictwa Narodowego (Kultury), dziaacz wielu partii i organizacji — Mniejszoci ydowskiej, Partii Pracy Sarmacji, Narodowego Zwizku Monarchistycznego i Wieca Laurowego. Dyplomata, artysta i dziennikarz, byy Redaktor Naczelny Bramy Sarmackiej, a take prezes kilku instytucji i organizacji. Od ok. marca 2006 aktywny dziaacz morwaski, lokalny patriota i nacjonalista. We wrzeniu 2006 reaktywuje miasto Morwieniec, w krtkim czasie przeksztacajc je w jedno z najlepiej prosperujcych. W czerwcu 2007 roku, podczas Kryzysu Wandejskiego, staje po stronie Wandystanu i protestuje przeciwko amaniu prawa przez Ksicia i cz wadz Sarmacji. W akcie protestu, wraz z czci rodziny ogasza niepodlego Wolnej Republiki Morvan. Wkrtce potem zostaje jej Lordem Protektorem. W Sarmacji pozostaje jako obywatel, promujc podejcie wolnociowe i demokratyczne, dziaajc politycznie. Zamieszkuje w Almerze, gdzie pocztkowo zwizany jako Anarchobambus z anarchistyczn komun, nastpnie gos liberalny i demokratyczny podczas odbudowy rojalistycznego Baridasu.
 • 1 stycze 2005 r.: narodziny w Miecie Stoecznym Grodzisk.
 • Marzec 2006 r.: rozpoczyna dziaalno w Morwanie.
 • Czerwiec 2007 r.: opuszcza Ksistwo Sarmacji.
 • Stycze 2008 r.: wraca i wcza si w ponown odbudow Baridasu, zainicjowan przez JKM Piotra Mikoaja