Społeczeństwo Baridasu

Spisane przez JKW Mikołaja Arped-Muzyka

Społeczeństwo Królestwa Baridasu znacznie różni się od tych z zagranicy. Największa różnica między Baridajczykami a pozostałymi mieszkańcami v-świata wynika ze stanowego podziału oraz jasno ustalonej hierarchii społecznej. Na jej czele stoi Król, sprawujący władzę absolutną za pomocą urzędników i doradzającej mu Rady. Stałym zastępcą Króla jest Wicekról, tymczasowym natomiast — Regent.

Pięć stanów baridajskich:

  • Stan Książęcy tworzony jest przez Jego Królewską Wysokość Księcia Baridasu oraz Ich Królewskie Wysokości Królów-Seniorów.
  • Stan Najwyższy tworzą Jaśnie Oświeceni Diukowie i Jaśnie Wielmożni Markizowie.
  • Stan Wysoki tworzą Prześwietni Hrabiowie i Wielmożni Wicehrabiowie.
  • Stan średni tworzą Czcigodni Baronowie i Sławetni Baroneci.
  • Stan Niski tworzą Poważani Kawalerowie i Wierni Obywatele, a w szczególnych przypadkach także i mieszkańcy.
Podstawą dla ustroju społecznego Królestwa jest Ordonans Króla — Kodeks Społeczny z dnia 27 marca 2012 roku.