Witaj, przybyszu, na stronach internetowych Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji. Królestwo Baridasu jest mikronacją, czyli internetową społecznością zorganizowaną na wzór realnego kraju. Posiada ono m.in. własne terytorium, mieszkańców, władze i prawo, regiony i miejscowości, walutę i gospodarkę, symbole narodowe, historię i zabytki, kulturę i sztukę, naukę i oświatę, prasę i inne media oraz sport. Życzymy Ci niezapomnianego pobytu w jedynej polskiej monarchofaszystowskiej mikronacji...

Kurier Kolejowy 1/2017
Henryk Wespucci 2017-01-12 21:27:21 Herold
Vox Populi I/ 2017
Fryderyk von Hohenzollern 2017-01-08 11:42:54 Herold
XXVII losowanie MikroLoterii (25 grudnia, godz. 20:00) — specjalne, podwójne
Siergiusz Asketil 2016-12-23 16:56:29 Mikro
Baridajskie podsumowanie 2016 roku
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza 2016-12-12 19:36:20 Herold
Kurier Kolejowy 1/2016
Henryk Wespucci 2016-12-10 16:10:00 Herold
Sprostowanie kalumnii i kłamstwa
Paulus Buddus 2016-12-04 22:19:03 Herold
Vox Populi IX/2016
Fryderyk von Hohenzollern 2016-12-04 11:03:19 Herold
Baridajskie życzenia rocznicowe
Paulus Buddus 2016-11-20 23:45:04 Herold
10 rocznica Unii Sarmacji i Baridasu
Laurencjusz Ma Hi at Atera 2016-11-16 00:38:56 Herold
Durna odrabia straty! Jaja na konwencji Heach
Defloriusz Dyman Wander 2016-11-13 10:23:32 Gazeta Wyborcza